Informatie over het woord gaan liggen (Nederlands → Esperanto: kuŝiĝi)

Synoniemen: zich nederleggen, zich neerleggen, zich uitstrekken

Woordsoortwerkwoord
Afbrekinggaan lig·gen

Voorbeelden van gebruik

Toen de storm was gaan liggen, hadden wij weer prachtig zonnig weer.
Wilt u daar gaan liggen?
Ze ging weer liggen en probeerde zich te concentreren.