De vervoeging van het Friese werkwoord hingje

Onregelmatige vormen zijn in rood gedrukt.
Ynfinityf
NammefoarmDoelfoarm
hingjehingjen
Yndikatyf
NotiidDoetiid
(ik) hingje(ik) hong, hinge
(do) hingst(do) hongst, hingest
(hy) hingt(hy) hong, hinge
(wy) hingje(wy) hongen, hingen
(jimme) hingje(jimme) hongen, hingen
(sy) hingje(sy) hongen, hingen
Ymperatyf
hingje
Mulwurden
FuortsettendOfslutend
hingjend(e)(hat) hongen, hinge