De vervoeging van het Friese werkwoord priuwe

Onregelmatige vormen zijn in rood gedrukt.
Ynfinityf
NammefoarmDoelfoarm
priuwepriuwen
Yndikatyf
NotiidDoetiid
(ik) priuw(ik) preau
(do) priuwst(do) preaust
(hy) priuwt(hy) preau
(wy) priuwe(wy) preauwen, preaunen
(jimme) priuwe(jimme) preauwen, preaunen
(sy) priuwe(sy) preauwen, preaunen
Ymperatyf
priuw
Mulwurden
FuortsettendOfslutend
priuwend(e)(hat) preaun