De vervoeging van het Friese werkwoord skiede

Onregelmatige vormen zijn in rood gedrukt.
Ynfinityf
NammefoarmDoelfoarm
skiedeskieden
Yndikatyf
NotiidDoetiid
(ik) skied(ik) skate, skiede
(do) skaatst, skiedst(do) skatest, skaatst
(hy) skaat, skiedt(hy) skate
(wy) skiede(wy) skaten
(jimme) skiede(jimme) skaten
(sy) skiede(sy) skaten
Ymperatyf
skied
Mulwurden
FuortsettendOfslutend
skiedend(e)(hat) skaat, skieden