The conjugation of the verb bedréien

Irregular forms are printed in red.
Indikativ
PrésentPrétérit
(ech) bedréien 
(du) bedréis 
(hien) bedréit 
(mir) bedréien 
(dir) bedréit 
(si) bedréien 
Conditionnel
(ech) bedréich (géif bedréien)
(du) bedréichs (géifs bedréien)
(hien) bedréich (géif bedréien)
(mir) bedréichen (géife bedréien)
(dir) bedréicht (géift bedréien)
(si) bedréichen (géif bedréien)
Imperativ
SingulierPluriel
bedréibedréit
Partizip
(hunn) bedrunn