De vervoeging van het werkwoord brauchen

Onregelmatige vormen zijn in rood gedrukt.
Indikativ
PrésentPrétérit
(ech) brauch 
(du) brauchs 
(hien) braucht 
(mir) brauchen 
(dir) braucht 
(si) brauchen 
Conditionnel
(ech) bräicht (géif brauchen)
(du) bräichts (géifs brauchen)
(hien) bräicht (géif brauchen)
(mir) bräichten (géife brauchen)
(dir) bräicht (géift brauchen)
(si) bräichten (géif brauchen)
Partizip
(hunn) gebraucht