Persoonlijke voornaamwoorden

De vormen tussen haakjes zijn onbeklemtoonde varianten.

PersoonNominatiefDatiefAccusatief
1e persoon enkelvoudechmir (mer)mech
2e persoon enkelvoud, informeeldu (de)dir (der)dech
2e persoon enkelvoud, formeelDir (Der)IechIech
3e persoon enkelvoud, manlijkhien (en)him (em)hien (en)
3e persoon enkelvoud, vrouwelijksi (se)hir (er)si (se)
3e persoon enkelvoud, onzijdighatt (et)him (em)hatt (et)
1e persoon meervoudmir (mer)äis, eisäis, eis
2e persoon meervoud, informeeldir (der)iechiech
2e persoon meervoud, formeelDir (Der)IechIech
3e persoon meervoudsi (se)hinnen (en)si (se)