Woordenboeken op andere sites

BrontaalDoeltaal

Woordenboek
Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto
Reta Vortaro (reta-vortaro.de)
Vortaro (lernu.net)