Engels–Nederlands woordenboek

Nederlandse vertaling van het Engelse woord dare

Engels → Nederlands
  
EngelsNederlands (indirect vertaald)Esperanto
(be audacious);
(be bold; venture); ;
(venture)
kuraĝi entrepreni
(fearless; unflinching)
maltimema
(audacious; bold; intrepid; brash); ; ;
(audacity; boldness); ;
vermetelheid
(boldness; bravery; courage; gallantry; prowess; valour); ;
(bold; brave; courageous; unflinching; valiant)
EngelsNederlands
dareaandurven; durven; het wagen; tarten; trotseren; uitdagen; uitdaging; wagen; zich vermeten
don’t you dare!heb het hart niet!; waag het niet!
if you dare!als je het hart hebt!; als je het lef hebt!
not dare toniet het hart hebben om
daredevilbranie; doldriest; durfal; roekeloos; waaghals
daringbranie; durf; gedurfd; gewaagd; koen; koenheid; stout; stoutheid; stoutmoedig; stoutmoedigheid; vermetel; vermetelheid
outdaremeer durven dan; tarten