Engels–Nederlands woordenboek

Nederlandse vertaling van het Engelse woord deal

Engels → Nederlands
  
EngelsNederlands (indirect vertaald)Esperanto
(administer; afford; allow; confer; give; grant; impart; provide; spare; invest with; fetch)
(administer; allocate; distribute; give out);
(distribution)
uitreiking
;
verdeling
(accord; agreement; mutual agreement; pact); ; ;
(refer)
(agreement; contract; compact)
(accord; accordance; agreement; chord; concord; concurrence; concurrency; consonance);
sparrehout
;
;
;
sparrehout
; ;
a good deal of (a lot of; much; plenty of; substantial; a great deal; a great deal of; a pack of; a whole lot)heel watmulta
a great deal (a lot of; much; plenty of; substantial; a good deal of; a great deal of; a pack of; a whole lot)heel wat; multa
a great deal of (a lot of; much; plenty of; substantial; a good deal of; a great deal; a pack of; a whole lot)heel watmulta
(approach; tackle)
aan komen lopen
;
beginnen met
; ; ;
(address; handle; process; treat)
(have to do with)
rilati kun
(be about; be a question of; be on the subject of; involve; pertain)handelen over
temi pri
(trade agreement; trade accord; commercial agreement)
EngelsNederlands
dealbedélen; deal; dealen; deel; dennehout; geven; grenehout; grenehouten; grenehouten 9‐duimsplank; grenen; grote hoeveelheid; handelen; handelstransactie; handeltje; hoeveelheid; koehandel; koop; overeenkomst; ronddelen; scharrelen; sparrehout; toebrengen; toedelen; toedienen; transactie; uitdelen; vurehout; vurehouten; vurehouten 9‐duimsplank; vuren
a deal ofeen boel
a good deal ofheel veel; heel wat
a great dealerg; heel wat; veel; zeer veel
a great deal ofheel veel; heel wat
be dealt within behandeling komen
being dealt within behandeling
big deal!dank je feestelijk!; is dat alles?; nou en?
deal indealen; doen aan; doen in; handel drijven in; scharrelen in; verhandelen
deal outtoebedelen; toedelen; uitdelen
deal roundronddelen
deal somebody a blowiemand een slag toebrengen
deal withaanpakken; afrekenen met; behandelen; bejegenen; handel drijven met; handelen over; het hoofd bieden aan; kopen bij; omgaan met; optreden tegen; te doen hebben met; verwerken; zich bezighouden met
do a dealeen koop sluiten
free trade dealvrijhandelsverdrag
get a bad dealer slecht afkomen
get a good dealer goed afkomen
get a raw dealslecht behandeld worden
give somebody a fair dealiemand eerlijk behandelen
give somebody a raw dealiemand een rotstreek leveren
give somebody a square dealiemand eerlijk behandelen
have dealings within verstandhouding staan met; te maken hebben met; zich inlaten met
have no dealings withniets te maken hebben met
insider dealinghandelen met voorkennis
it is your dealu moet geven
it’s a deal!afgesproken!
make a dealeen koop sluiten
package dealpackage deal
that’s saying a good dealdat is veel gezegd; dat wil wat zeggen
the deal is with youu moet geven
trade dealhandelsdeal; handelsovereenkomst
what’s the big deal?nou en?; wat is het probleem?
what’s the deal?nou en?; wat is het probleem?
wheel and dealritselen; sjoemelen
dealerdealer; drugsdealer; gever; handelaar; koopman
dealingbehandeling; gescharrel; handeling; handelwijze
dealingsomgang; relaties; transacties
misdealvergeven; verkeerd geven