Engels–Nederlands woordenboek

Nederlandse vertaling van het Engelse woord do

Engels → Nederlands
  
EngelsNederlands (indirect vertaald)Esperanto
(curl);
(be of use; be suitable; fit; serve; suit);
geschikt zijn
(suffice; be enough)
fari purigadon al
(carry out; commit; perform; wage; conduct); ; ; ; ;
(reach; strike);
(act)
do away with (dismiss)formeti
(liquidate; make disappear; delete; scrap; eliminate); ; ;
do good
(benefit)
bonfari
do honour
eer aandoen
honorigi
(deal with); ; ; ;
verkeren met
rilati kun
how do you do? (how are you?)hoe maakt u het?kiel vi fartas?
; ;
uitgezet
evildoer
(malefactor; wrongdoer)
evildoer
hairdo
malfari
well‐to‐do
(affluent; in easy circumstances; prosperous)
; ; ;
well‐to‐do
(affluent; rich; wealthy; well‐off)
vermogend
(evildoer; malefactor)
EngelsNederlands
doaan kant doen; aanrichten; aanvangen; afleggen; baten; bedrog; betrachten; braden; brommen; dienen; do; doen; een beurt geven; flikken; fuif; fuifje; gedijen; idem; klaarmaken; koken; maken; nemen; opknappen; opmaken; redderen; rijden; spelen; spelen voor; te pakken nemen; tieren; toch; toebrengen; uithalen; uithangen; uitrichten; uitvoeren; uitvreten; ut; verhandelen; verrichten; voldoen; zitten
and so do Ien ik ook
be done forer vies bij zijn; voor de pieren zijn
do a distanceeen afstand afleggen
do awaywegnemen
do away withafschaffen; opheffen; uit de wereld helpen; van kant maken; van zich afzetten; wegnemen
do away with oneselfzich van kant maken
do badlyhet er slecht afbrengen
do battleeen robbertje vechten; slag leveren; strijden; vechten
do by others as you would be done bywat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet
do downafkraken; afzetten; beetnemen; kleineren
do forde das omdoen; deugen voor; dienen als; huishuidelijk werk doen voor; voldoende zijn voor; zijn vet geven
do goodgoeddoen
do harmschade aanrichten; schade doen; schaden
do honoureer aandoen; eer bewijzen
do inblesseren; vermoorden; zich blesseren
do ithet doen; het voor elkaar krijgen; het ’m flikken; het ’m leveren; het ’m wel lappen
do mischiefkwaad doen
do oneself wellhet er goed van nemen; smikkelen; zich te goed doen
do or dieerop of eronder
do out ofafzetten voor
do overafranselen; aftuigen; beroven; moderniseren; opnieuw inrichten; overdoen; weer doen
do somebody iniemand van kant maken
do somebody in the eyeiemand beetnemen
do somebody out of somethingiemand iets door de neus boren
do something about iter iets aan doen
do something to somebodyiemand iets flikken
do the civil tobeleefd zijn tegen
do timebrommen; in de gevangenis zitten; zijn tijd uitzitten; zitten
do to deathdoden; doodmaken; om het leven brengen; ombrengen; ter dood brengen
do updichtmaken; in orde maken; inpakken; opdoffen; opknappen; opmaken; opsteken; repareren; uitputten; zich opdoffen
do wellhet er goed afbrengen
do well by somebodyiemand goed behandelen
do well by somethingwel bij iets varen
do well out ofwel varen bij
do withouthet stellen zonder
do you?wel?
have done withniet meer te maken willen hebben met
have nothing to do withgeen uitstaans hebben met; niets uit te staan hebben met; niets van doen hebben met
have to do withte doen krijgen met
he did wellhij bracht het er goed af
he is doing wellhet gaat hem goed; het gaat hem naar den vleze
how do you do?aangenaam kennis te maken; hoe maakt u het?; hoe vaart u?
I have done with himhij heeft afgedaan bij mij
it has nothing to do withhet heeft niet te maken met; het heeft niets uit te staan met; het heeft niets van doen met
it is all a dohet is maar verlakkerij
it will dohet kan ermee door
make do withhet doen met; het stellen met; uitkomen met; uitkunnen; zich behelpen met
not want to have anything to do with iter niets mee te maken willen hebben
that does itnu is de maat vol
that has nothing to do with itdat heeft er geen uitstaans mee; dat heeft er niets mee te maken
that’s done itdad deed de deur dicht; nou is het uit
that will dodat is voldoende; zo is het genoeg; zo is het goed; zo is het voldoende
that will not dodat kan niet door de beugel
that won’t dodat gaat niet; dat gaat niet aan; dat gaat niet op; dat kan zo niet
what to do?wat moet ik beginnen?
what to do with it?wat zullen we ermee aanvangen?
when all is said and doneper slot van rekening
doerbedrijver; dader; man van de daad
doingdaad; doend; doende; werk
do‐it‐yourselfdoe‐het‐zelf; doe‐het‐zelf‐
doneachter de rug; akkoord; gaar; netjes; op; uit; voorbij
do‐nothingdoeniet; nietsdoend; nietsdoener
don’tdoe het niet; laat het; verbod
evildoerboosdoener
hairdocoiffure; frisuur; haardracht; kapsel
misdokwaad doen
outdode loef afsteken; overtreffen
overdoafmatten; overdríjven; te gaar bakken; te gaar braden; te gaar koken; te gaar roosteren; te ver drijven
redoopnieuw doen; overdoen
undoin het verderf storten; losbinden; losknopen; losmaken; losrijgen; lostornen; ongedaan maken; ongeldig maken; ontbinden; openmaken; te gronde richten; tenietdoen; uitpakken; vernietigen
well‐to‐dobemiddeld; draagkrachtig; gearriveerd; gegoed; in bonis; vermogend; welgesteld
wrongdoerdader; overtreder; zondaar