Engels–Nederlands woordenboek

Nederlandse vertaling van het Engelse woord draw

Engels → Nederlands
EngelsNederlands (indirect vertaald)Esperanto
info draw
werkwoord
(drag; draught; drawl; haul; pull; tow; tug; twitch)
info trekken
werkwoord
;
info halen
werkwoord
info tiri
werkwoord
info draw
werkwoord
(bail; excerpt; extract; spoon)
info putten
werkwoord
info ĉerpi
werkwoord
info draw
werkwoord
(contour; delineate; outline)
info aftekenen
werkwoord
info konturi
onbekende woordsoort
info draw
werkwoord
(pull)
info naar zich toe halen
werkwoord
;
info binnentrekken
werkwoord
info entiri
onbekende woordsoort
info draw
werkwoord
(allure; appeal; attract; beckon; beguile)
info aanlokken
werkwoord
;
info aantrekken
werkwoord
;
info trekken
werkwoord
info allogi
werkwoord
info draw
zelfstandig naamwoord
(equality; parity)
info gelijkheid
zelfstandig naamwoord
;
info pariteit
zelfstandig naamwoord
info egaleco
onbekende woordsoort
info draw
werkwoord
(design)
info aftekenen
werkwoord
;
info beschrijven
werkwoord
;
info tekenen
werkwoord
;
info trekken
werkwoord
;
info uittekenen
werkwoord
info desegni
onbekende woordsoort
info draw
werkwoord
(draw a line; make a stroke; streak)
info trekken
werkwoord
info streki
onbekende woordsoort
info draw
werkwoord
(drag; pull)
info samentrekken
werkwoord
;
info meetrekken
werkwoord
info kuntiri
onbekende woordsoort
info draw
werkwoord
info trekken
werkwoord
info infuziĝi
onbekende woordsoort
info draw
werkwoord
(attract)
info aantrekken
werkwoord
;
info trekken
werkwoord
info altiri
onbekende woordsoort
info draw
werkwoord
info trekken
werkwoord
info elingigi
onbekende woordsoort
info draw
zelfstandig naamwoord
(bill; draught)
info traite
zelfstandig naamwoord
info trato
onbekende woordsoort
info draw
zelfstandig naamwoord
(design; draught; drawing; picture)
info tekening
zelfstandig naamwoord
;
info werkje
zelfstandig naamwoord
info desegnaĵo
onbekende woordsoort
info draw
werkwoord
(make a draught)
info trekken
werkwoord
info trati
onbekende woordsoort
info draw
werkwoord
(elicit; extract; glean; pull; withdraw; worm; draw forth; drag out)
info tappen
werkwoord
;
info trekken
werkwoord
info eltiri
werkwoord
info draw
werkwoord
(release; unleash; utter)
info tappen
werkwoord
info ellasi
werkwoord
info draw a lesson from
werkwoord
info lerni de
onbekende woordsoort
info draw attention to
werkwoord
(advance; highlight; publicize; put forward; call attention to)
attenderen op;
info atentigi pri
werkwoord
info draw back
werkwoord
(pull; withdraw)
info terugtrekken
werkwoord
info retiri
werkwoord
info draw forth
werkwoord
(elicit; extract; glean; pull; withdraw; worm; draw; drag out)
info ontlokken
werkwoord
;
info tappen
werkwoord
;
info te voorschijn trekken
werkwoord
;
info trekken
werkwoord
;
info eruit trekken
onbekende woordsoort
info eltiri
werkwoord
info draw in
werkwoord
(brail; brail up; clew up; haul up)
info geien
werkwoord
;
info opgeien
werkwoord
info brajli
onbekende woordsoort
info draw lots
werkwoord
info loten
werkwoord
info loti
onbekende woordsoort
info draw out
werkwoord
(drive out; express; issue; output; release; utter; vent; void; get out; expel)
info ontlokken
werkwoord
;
info uithalen
werkwoord
info eligi
werkwoord
info draw tighter
werkwoord
(tighten)
info aantrekken
werkwoord
info plistreĉi
onbekende woordsoort
info draw to a close
werkwoord
(come to an end; conclude; end; end up; expire; finish; draw to an end)
info ten einde lopen
werkwoord
info finiĝi
werkwoord
info draw to an end
werkwoord
(come to an end; conclude; end; end up; expire; finish; draw to a close)
info ten einde lopen
werkwoord
info finiĝi
werkwoord
info draw up
werkwoord
(draught; edit; word)
info opmaken
werkwoord
;
info opstellen
werkwoord
;
info redigeren
werkwoord
info redakti
werkwoord
info draw up to the table
werkwoord
(sit down to table)
info aanschuiven
werkwoord
info alŝoviĝi
onbekende woordsoort
info draw‐bar
zelfstandig naamwoord
(connecting‐rod; drag‐link; pull‐rod)
info trekstang
zelfstandig naamwoord
info tirstango
onbekende woordsoort
info drawbridge
zelfstandig naamwoord
(bascule bridge)
info basculebrug
zelfstandig naamwoord
;
info wipbrug
zelfstandig naamwoord
info baskulponto
onbekende woordsoort
info drawee
zelfstandig naamwoord
info betrokkene
zelfstandig naamwoord
;
info trassaat
zelfstandig naamwoord
info tratato
onbekende woordsoort
info drawer
zelfstandig naamwoord
info la
zelfstandig naamwoord
;
info lade
zelfstandig naamwoord
info tirkesto
zelfstandig naamwoord
info drawer
zelfstandig naamwoord
info trekker
zelfstandig naamwoord
info tratanto
onbekende woordsoort
info drawing
zelfstandig naamwoord
(design; draught; draw; picture)
info tekening
zelfstandig naamwoord
info desegnaĵo
onbekende woordsoort
EngelsNederlands
drawaan het praten krijgen; aanlokken; aantrekken; aftappen; aftekenen; afvissen; attractie; behalen; beschrijven; de revolver trekken; dichttrekken; gaan; gelijkspel; gelijkspelen; halen; in ontvangst nemen; krijgen; laten trekken; lokken; loten; loterij; loting; maken; match nul spelen; meeslepen; natekenen; onbesliste wedstrijd; onbeslist laten; opentrekken; opnemen; optrekken; puren; putten; reclameartikel; rekken; rekruteren; remise; schijf; schoonmaken; schuiven; slepen; spannen; staan te trekken; steken; succesnummer; successtuk; tappen; tekenen; toeschuiven; trek; trekken; trekkerij; trekking; trekpleister; uithalen; uithoren; uitloten; uitrekken; uittekenen; uittrekken; uit zijn tent lokken; verloting; voorttrekken; wegtrekken
draw a bead onop de korrel nemen
draw a billeen wissel trekken
draw a bill oneen wissel afgeven op; een wissel trekken op
draw a blankbot vangen; een niet trekken
draw a conclusioneen gevolgtrekking maken
draw a full houseveel publiek trekken
draw a lesson fromeen les trekken uit
draw a prizeeen prijs trekken
draw a red herring across the trailvan het spoor trachten af te brengen
draw a sigheen zuch slaken
draw a tootheen tand trekken
draw attention toattenderen op; de aandacht vestigen op
draw awayaftrekken; wegtrekken; zich verwijderen
draw backopentrekken; terugtrekken; zich terugtrekken
draw bitinhouden; stilhouden
draw breathademhalen
draw bridleinhouden; stilhouden
draw closerdichterbij komen; toehalen
draw downneertrekken
draw … from… aftrekken van
draw fromhalen uit; krijgen uit; ontlenen aan; ontlokken; opdoen uit; putten uit; rekruteren uit; trekken uit; verkrijgen uit; verkrijgen van
draw from lifenaar het leven tekenen
draw from naturetekenen naar de natuur
draw from the lifenaar het leven tekenen
draw inaanhalen; afnemen; binnenkomen; inademen; intrekken; korten; vallen
draw in outlineeen ruwe schets geven van
draw intobetrekken in
draw it from somebodyhet uit iemand krijgen
draw it mildniet overdrijven
draw it strongopsnijden
draw lotslootjes trekken; loten
draw nearbijtrekken; naderen; naken
draw near tonaderen
drawn from all ranks of societygekomen uit alle lagen van de maatschappij
drawn from lifenaar het leven getekend; uit het leven gegrepen
draw nighnaderen
draw offafleiden; aftappen; aftrekken; afzuigen
draw … of watereen diepgang hebben van …
draw onaantrekken; een wissel afgeven op; naderen; trekken aan; trekken op; voorttrekken; vorderen
draw oneself upzich in postuur stellen; zich in postuur zetten; zich oprichten
draw outaan de praat krijgen; lang aanhouden; langer maken; lengen; ontlokken; opmaken; opstellen; opvragen; rekken; uithalen; uithoren; uitloten; uitschrijven; uitschuiven; uittrekken; voortzetten
draw round the tablezich om de tafel scharen
draw somebody asideiemand opzij trekken; iemand ter zijde nemen
draw somebody from a courseiemand afbrengen van een handelwijze
draw somebody outiemand uit zijn tent lokken
draw somebody’s attention toiemand attent maken op; iemand opmerkzaam maken op
draw strawsstrootje trekken
draw stumpsstoppen met spelen
draw the lineeen grens trekken
draw the longbowmet spek schieten; overdríjven
draw tighteraantrekken; toehalen
draw to a closeop zijn eind lopen; ten einde lopen
draw to an endop zijn eind lopen; ten einde lopen
draw togetherbij elkaar komen; samenbrengen; samentrekken; tot elkaar komen
draw to scaleop schaal tekenen
draw upbijschuiven; ontwerpen; ophalen; opmaken; opstellen; optrekken; redigeren; scharen; stilhouden; tot staan brengen; tot staan komen; vaststellen; verlijden; zich in gelid opstellen; zich opstellen
draw up a report oneen verslag opmaken van
draw uponaanspreken; gebruik maken van; putten uit; trekken op
draw up roundzich schikken om
draw up to the tableaanschikken; aanschuiven
draw up withinhalen
draw wiredraad trekken
end in a drawgelijk eindigen; kamp blijven; onbeslist blijven; onbeslist eindigen
feel drawn tozich aangetrokken voelen tot
feel drawn towardszich aangetrokken voelen tot
it’s the draw of the luckhet is een kwestie van geluk hebben; het is stom toeval
it’s the luck of the drawhet is een kwestie van geluk hebben
lottery drawloterijtrekking
draw‐bartrekstang
drawbridgeophaalbrug; valbrug
draweebetrokkene; trassaat
draweraftapper; la; lade; schuif; schuifla; schuiflade; tapper; tekenaar; trassaat; trekker
drawinglozing; opneming; schijf; tekenen; tekening; tekenkunst; tekenwerk; trekken; trekking; uitloting
draw‐leafuittrekblad
drawnbetrokken; getapt; getekend; getrokken; onbeslist; opgetrokken; pips; uitgeloot; uitgetrokken; vertrokken
draw‐netsleepnet
draw‐sheetspanlaken
draw‐wellwaterput
fine‐drawmazen; onzichtbaar stoppen
overdrawchargeren; overdisponeren; overtrékken; rood komen te staan
re‐drawóvertekenen
wire‐drawerdraadtrekker