Engels–Nederlands woordenboek

Nederlandse vertaling van het Engelse woord lead

Engels → Nederlands
  
EngelsNederlands (indirect vertaald)Esperanto
(bring; channel; conduct; drive; guide; show; wage; usher); ; ;
(leaden)
(conduct; direct; drive; guide; head; show the way);
(charge; leadership)
(conduct; direct; drive; guide; head; manage; refer; steer; address);
(head; precede)
(get)
(precede);
(run)
lead astray
(decoy; seduce)
forlogi
lead away (abduce; divert; take away); forkonduki
lead inpiloti en la havenon
lead poisoner
(leaden entoloma; livid agaric; livid entoloma; livid pinkgill)
plumba entolomo
lead to
(bring about; cause; result in; turn out)
ten gevolge hebben
; ; ; ; ;
red lead
(minium)
take the lead
preni la gvidadon
(lead)
(boss; chief; governor; head; master; prefect)
(conductor)
(conductor; director; manager; marshal)
(boss; chief; headman; head); ;
(coryphaeus; eminent); ;
uitblinker
;
leading
;
toonaangevend
;
toongevend
direktanta
leading
lead‐line
(sounding‐line; plumb‐line)
mislead
(fool)
mislead
(bamboozle; cheat; con; deceive; delude; fool; trick; beguile; dupe)
;
(lead)
EngelsNederlands
leadaan de kop liggen; aanvoeren; aanwijzing; bovenaan staan; brengen; de leiding hebben; dieplood; ererste; geleiden; hoofdartikel; hoofdrol; in lood vatten; interlinie; interliniëren; invite; koppositie; leiden; leiding; leiding geven aan; lijn; loden; lood; met lood bedekken; met lood verzwaren; nummer één staan; openingsartikel; op kop liggen; opspelen; peillood; plombe; plomberen; riem; uitkomen; uitmonden; vingerwijzing; voedingsdraad; voeren; voorbeeld; voorblijven; voorhand; voorijlen; voorijlen op; voornaamste; vooropgaan; vooroplopen; voorsprong; voorstaan; voorste; witlijn; zegellood
be easily leadgemakkelijk te beïnvloeden zijn
be in the leadkoploper zijn; leiden
black leadgrafiet; kachelglans; kachelpoets; potlood
deep‐sea leaddieplood
follow my leadspeel door in dezelfde kleur
follow somebody’s leadiemands voorbeeld volgen
gain a lead overeen voorsprong krijgen op
get a leadeen voorsprong krijgen
in the leadaan de kop; vooraan
it is my leadik moet uitkomen
juvenile leadjeune premier
lead aboutrondleiden
lead astrayop de verkeerde weg brengen; op een dwaalspoor brengen; op een dwaalspoor zetten; verleiden
lead awaywegleiden; wegvoeren
lead by the handaan de hand leiden; bij de hand leiden
lead by the nosebij de neus nemen
lead downafleiden
lead glanceloodglans
lead inuitmonden in
lead in prayerin het gebed voorgaan; voorbidden
lead intouitmonden in
lead offbeginnen; voorgaan
lead off the ballhet bal openen
lead onaanvoeren; meeslepen; vooropgaan
lead overvoorsprong op
lead poisonergiftige satijnzwam
lead somebody astrayiemand van het rechte pad afbrengen
lead somebody oniemand iets wijsmaken; iemand verleiden tot iets
lead somebody up the garden‐pathiemand het bos in sturen; iemand iets wijsmaken; iemand inpakken; iemand om de tuin leiden
lead storyhoofdartikel
lead the wayvoorgaan; voorlopen; vooropgaan; vooroplopen
lead timedoorlooptijd; productietijd
lead toaanleiding geven tot
lead up toaansturen op; leiden tot; voeren tot
lead withopenen met; voorstaan met
red leadmenie
regain the leadweer aan slag komen
swing the leadde lijn trekken; lijntrekken
take the leadde kop nemen; de leiding nemen; de leiding op zich nemen; het voortouw nemen; uitlopen
that leads nowheredat leidt tot niets
that leads to nothingdat leidt tot niets
the leadshet plat
white leadloodwit
leadablegezeglijk
lead‐colourloodkleur
lead‐colouredloodkleurig
leadedgelood; glas‐in‐lood‐
leadendeprimerend; loden; loodkleurig; loodzwaar
leaderaanvoerder; concertmeester; dirigent; eerste violist; geleider; gids; hoofd; hoofdartikel; kopman; leider; leidsman; leidster; leidsvrouw; orkestmeester; voorman; voorpaard; voorspan
lead‐foilbladlood
lead‐freeloodvrij
leadingeerst; eerste; geleiding; hoofd‐; leidend; lood; toonaangevend; toongevend; vooraanstaand; voornaamste; voorste
lead‐lineloodlijn
lead‐mineloodmijn
lead‐orelooderts
lead‐pencilpotlood
lead‐poisoningloodvergiftiging
leadsplat; platje
leadyloodachtig
misleadbedriegen; misleiden; om de tuin leiden; op een dwaalspoor brengen
pencil‐leadstift
sounding‐leaddieplood; lood; peillood