Engels–Nederlands woordenboek

Nederlandse vertaling van het Engelse woord set

Engels → Nederlands
  
EngelsNederlands (indirect vertaald)Esperanto
(Seth)
(apparatus; appliance; device; gear)
(complement; outfit; suit)
set
;
(go down)
(array; bevy; cluster; collection; drove; flight; flock; group; heap; herd; pack; pod; shoal; suite);
set
; ; ; ;
(crockery set; service)
(establish; implement; install); ;
(erect; establish; institute; pitch; raise; set up; stand; set down);
(affix; appoint; attach; determine; fasten; fix; make fast; secure; stick; belay; peg);
(prescribe)
preskribi
(erect; establish; found)
(assemble; erect; mount; stage)
munti
(lay down; place; put);
(decide; determine; fix; settle);
(locate; place; position)
loki
(ensemble; suite);
(compose; typeset)
(aggravate; irritate; set on edge);
be set
(come about; happen; occur; take place; be afoot; come on; come to pass; transpire; fall)
drum set
(drum kit; drums; set of drums; trap set)
;
(ignite; kindle; light; torch)
🔗 In an effort to conceal their crime, they poured fuel on her body and set it alight.
; ; ;
doen ontbranden
; ; ; ; ;
set aside
(dedicate; devote; bestow)
; ; ;
set back
(put back; throw back)
(erect; establish; institute; pitch; raise; set; set up; stand)
🔗 He set down his end of the litter and straightened slowly.
(depart; leave; set out)
🔗 Now they are all set free, and are grateful to you for the favour.
set going
aan de gang brengen
ekfunkcii
(begin; be started; commence; start; kick off)
🔗 The pain has already set in for many Brits.
; ;
(start; start out); ; ;
set out
(depart; leave)
;
op reis gaan
set out
(depart; leave; set forth)
;
(account for; elucidate; explain; explicate; expound; give an accounting for)
(lay dinner; lay the cloth)
aranĝi la tablon
set to work
(start working; put in use; get to work; hit the deck; settle to work)
; ; ; ;
set up
(erect; establish; institute; pitch; raise; set; stand; set down)
; ;
television set
(television; TV set; telly)
; ; ;
trap set
(drum kit; drums; drum set; set of drums)
;
setback
(decline; fall; going down; regression; retreat)
teruggang
setback
(backspace; backward step)
🔗 As things stand, Putin, despite crushing setbacks on the battlefield, appears to be prepared for a long fight and believes Russia will win.
setting
setting
(determination)
setting
; ;
vaststelling
setting
(regulation)
;
setting
(adjustment; regulation)
vereffening
setting
(fixing)
;
vaststelling
subset
(subgroup)
EngelsNederlands
setaangeven; aanzetten; afzetten; bende; bent; bepaald; bepalen; bepoten; bezet; bezetten; bijzetten; blijven staan; brengen; decor; dik worden; doen stollen; gaan; garnituur; gedekt; gelijkzetten; gezet; hard worden; houding; inklinken; inzetten; kassen; klaar; klaarzetten; kliek; kring; leggen; loot; nest; omboorden; óndergaan; onderscheiden; onveranderlijk; op elkaar klemmen; opgeven; opleggen; opstijven; opzetten; partij; permanent; plaatsen; planten; ploeg; poten; prikken; reeks; reut; richten; richting; schikken; servies; set; snit; span; spel; staan; stek; stel; stellen; stijf; stollen; strak; studio; toestel; toneel; toneelschikking; troep; uitpoten; uitzetten; vallen; vast; vaststellen; vast worden; vatten; verstrakken; verzakking; verzameling; watergolf; watergolven; zaailing; zetten; zich vastgezet hebbend; zich zetten; zitten
all setkant en klaar; klaar
all set forklaar om te
all set toklaar om te
at set timesop gezette tijden
be setonder zijn; opkrijgen; zich afspelen
be set againstgekant zijn tegen
be set inspelen in; zich afspelen in
be set onvastbesloten zijn tot; verzot zijn op
be set toop het punt staan te
building setbouwpakket
construction setbouwpakket
drum setdrums; drumstel
fondue setfonduestel
jet setjetset
make a dead set athet gemunt hebben op; zijn zinnen gezet hebben op
manicure setmanicure
on the setin de studio
set about iteraan beginnen
set about somebodyiemand aanvallen
set a dateeen datum prikken
set againstgekant tegen; plaatsen tegenover; stellen tegenover; tegenoverstellen
set apartafzonderen; bestemmen; reserveren; ter zijde leggen; ter zijde zetten
set asidebuiten beschouwing laten; buiten werking stellen; opzij schuiven; opzij zetten; reserveren; sparen; ter zijde leggen; uittrekken; vernietigen; verwerpen
set backachteruitzetten; terugzetten
set bygelijkzetten met; ter zijde leggen
set designerdecorontwerper
set downafzetten; boekstaven; neerzetten; opschrijven; optekenen; te boek stellen
set down asbeschouwen als; houden voor
set down totoeschrijven aan
set fairbestendig weer
set fire toaansteken; in brand doen vliegen; in brand steken
set forklaar om te
set fortherop uittrekken; eropuit trekken; op reis gaan; opsommen; uiteenzetten; uittrekken; vermelden
set forth on one’s journeyerop uittrekken; op reis gaan
set freebevrijden; in vrijheid stellen; vrijlaten
set fromonderscheiden van
set goingaan de gang brengen; in beweging brengen; in beweging krijgen; in omloop brengen; op gang brengen
set inbeginnen; intreden; invallen; inzetten; vatten in; zijn intrede doen; zijn intree doen
set light toin brand steken
set offafscheiden; afzetten; compenseren; doen afgaan; doen uitkomen; goedmaken; in gang zetten; tot ontploffing brengen; vertrekken
set off againstlaten opwegen tegen; stellen tegenover
set off to advantagegoed doen uitkomen
set of teethgebit; kunstgebit
set onaanhitsen; aanvallen; aanzetten; ophitsen; opstoken
set oneself againstzich verzetten tegen
set oneself tozich erop toeleggen; zijn best doen om
set one’s hand toaanpakken; de hand aan het werk slaan
set one’s teethzich verbijten
set one’s watch byzijn horloge gelijkzetten met
set on firein brand doen vliegen; in brand steken; in de hens zetten
set outafreizen; eropuit gaan; eropuit trekken; gereedzetten; klaarleggen; klaarzetten; op pad gaan; op reis gaan; op stap gaan; opsommen; uiteenzetten; uitstallen; uittrekken; uitzetten; versieren; vertrekken; zich op weg begeven; zich opmaken
set out forzich begeven naar
set out in businesseen zaak beginnen
set out onaanvaarden
set out toeropuit gaan om; het erop aanleggen; trachten te; zich ten doel stellen
set out withversieren met
set piecegroot stuk
set sailde reis beginnen; op reis gaan; uitzeilen
set screwstelschroef
set somebody against oneselfiemand in het harnas jagen; iemand tegen zich in het harnas jagen
set somebody oniemand in het kwaad stijven
set somebody upiemand erin laten lopen
set the clockde klok gelijkzetten
set the examplehet voorbeeld geven
set the fashionde mode aangeven; de toon aangeven
set theoryverzamelingenleer
set the pacede pas aangeven; het tempo aangeven
set the tablede tafel dekken; dekken
set thinkingtot nadenken brengen
set to musicop muziek zetten
set to workaan de arbeid gaan; aan de gang gaan; aan de slag gaan; aan het werk gaan; aan het werk tijgen; aan het werk zetten; zich aan het werk begeven; zich aan het werk zetten
set upaanheffen; aankomen met; aanstellen; benoemen; beter maken; instellen; op de been houden; op poten zetten; oprichten; opstellen; rijk maken; uitrusten; vals beschuldigen; valselijk beschuldigen; vestigen; voorzien; weer op de been helpen; zetten; zich aanschaffen; zich vestigen
set up aszich opwerpen als; zich uitgeven voor; zich vestigen als; zich voordoen als
set up forzich uitgeven voor
set up for oneselfeen eigen zaak beginnen; voor zichzelf beginnen
set up home ingaan wonen in
set up houseeen huishouden opzetten; zich inrichten
set up in businessin een zaak zetten
set uponaanhitsen; aanvallen; aanzetten; ophitsen
set up on one’s own accounteen eigen zaak beginnen; voor zichzelf beginnen
set up shopeen bedrijf beginnen
set withbezet met; bezetten met
telephone settelefoontoestel
television setTV‐toestel; televisie; televisieapparaat; televisietoestel
trap setdrums; drumstel
twin settrui met vest
well set upflinkgebouwd; goed gebouwd
coffee‐setkoffieservies
dinner‐seteetservies; servies
hard‐setbebroed; onbuigzaam
heavy‐setzwaargebouwd
insetbijkaartje; bijlage; bijvoegsel; ingezet; inleggen; inlegvel; invoegen; inzetsel; inzetten
radio‐setradio; radiotoestel
receiving‐setontvangtoestel
resetgelijkzetten; instellen; opnieuw zetten; resetten; terugzetten op nul; zetten
setbackinstorting; klap; opdonder; tegenslag; teruggang; terugslag
set‐iningezet
set‐offcompensatie; schuldvergelijking; tegenhanger; tegenstelling; versiering
settdassehol; kassei
settingachtergrond; couvert; enscenering; mise‐en‐scène; montering; montuur; omgeving; omlijsting; ondergang; stand; toonzetting; vruchtzetting; zetten
set‐togevecht; kloppartij; ruzie; vuistgevecht
sharp‐setrammelend van de honger
subsetdeelverzameling
tea‐setservies; theeservies
undersetondersteunen; onderstroom; stutten
well‐setstevig gebouwd