Engels–Nederlands woordenboek

Nederlandse vertaling van het Engelse woord six

Engels → Nederlands
  
EngelsNederlands (indirect vertaald)Esperanto
six hundred
sescent
(twenty‐six)zesentwintig
sixteen
sext
twenty‐six
zesentwintig
EngelsNederlands
sixzes
at sixes and sevensin de war; overhoop
be at sixes and sevensin de war zijn
everything is at sixes and sevensalles is in het honderd
hit somebody for sixde vloer met iemand aanvegen
knock somebody for sixde vloer met iemand aanvegen
six of one and half a dozen of the otherlood om oud ijzer; één pot nat
six‐and‐twentyzesentwintig
sixfoldzesvoudig
sixpence<muntstuk van zes penny>
sixpenny<van zes penny>; dubbeltjes‐
sixteenzestien
sixthzesde
sixtyzestig
twenty‐sixzesentwintig