Engels–Nederlands woordenboek

Nederlandse vertaling van het Engelse woord split

Engels → Nederlands
  
EngelsNederlands (indirect vertaald)Esperanto
(cleave; rend)
(burst; crack); ; ;
(cleft; crack; crevice; fissure; gap; chink);
(dispersion; division; separation)
splitsing
(dispersion; divergence; divide; division; gap; separation)
(cleave);
<kloven van een mineraal>
🔗 This begin to split in the Jurassic Period.
;
split hairs
(act wise; show off)
saĝumi
split hairs
;
split up
(crack; fractionate)
<in breuken verdelen>
frakciigi
hair‐splitter
(niggler; nit‐picker)
;
hair‐splitter
(niggler; nit‐picker)
;
EngelsNederlands
splitaftaaien; barsten; bersten; breuk; delen; <een hoeveelheid drank van half de gebruikelijke hoeveelheid>; gespleten; gesplitst; ’m smeren; onenigheid; samen delen; scheur; scheuren; scheuring; spleet; splijten; splitsen; splitsing; splitten; spreidzit; tweespalt; uiteengaan; uit elkaar gaan; verdelen; verklikken; verraden; zich splitsen
one split secondeen fractie van een seconde; één ondeelbaar ogenblik
split hairshaarkloven; muggeziften; spijkers op laag water zoeken
split jumpspreidsprong
split onverlinken
split one’s sidezich een bult lachen; zich een ongeluk lachen; zich krom lachen; zich rot lachen; zich te barsten lachen
split one’s sidesbarsten van het lachen; in een deuk liggen; zich bescheuren; zich een bult lachen; zich rot lachen
split one’s sides with laughterzich een aap lachen
split one’s side with laughterstikken van het lachen; zich doodlachen; zich een ongeluk lachen; zich krom lachen; zich te barsten lachen; zijn buik vasthouden van het lachen
split peaspliterwt
split peasspliterwten
split personalitygespleten persoonlijkheid
split pinsplitpen
split the differencehet verschil delen
splitting headachebarstende hoofdpijn
split upontdubbelen; opsplitsen; splitsen; uit elkaar gaan; uiteengaan; verdelen; zich splitsen
split up intoopsplitsen in
hair‐splitterhaarklover; kommaneuker; muggezifter
side‐splitterdijenkletser
split‐levelop verschillende niveaus
splitsspagaat
split‐screensplit‐screen
splittingsplitsing