Engels–Nederlands woordenboek

Nederlandse vertaling van het Engelse woord stand

Engels → Nederlands
  
EngelsNederlands (indirect vertaald)Esperanto
(arise; get on one’s feet; get up; rise; stand up suddenly; rise to one’s feet)
ekstari
🔗 She went to stand by the window.
(booth; lean‐to; shed; stall);
stalletje
;
(bear; cope; endure; withstand; make it through); ; ; ;
(afford; carry away; carry out; endure; put up with);
naar buiten brengen
(contention; opinion; sentiment; view; viewpoint); ; ; ; ;
(bleacher)
(angle; outlook; point of view; position; stance; standpoint; viewpoint)
(stall)
stalletje
;
(abide; brook; condone; endure; put up with; stomach; tolerate; bear); ; ;
(foothold; footing; station)
staanplaats
;
standplaats
(pedestal);
(erect; establish; institute; pitch; raise; set; set up; set down)
🔗 He changed directions, turned once, twice, a third time, then stood his horse to listen.
;
(tripod)
stander
;
statief
(resist; withstand)
(locus; position; posture);
(halt; standstill; stop; stoppage)
stilstand
(base; pedestal; plinth; socle)
(bench; trestle; workbench);
stander
🔗 A rusted water pump stands by pails of stagnant water.
🔗 Almost no buildings are still standing in Robotyne after weeks of fighting in the area.
anvil stand
(anvil block; anvil bed; anvil stock)
;
stand against
(be able to resist; be proof against)
esti rezista kontraŭ
(back; go back; go backwards; reverse)
malantaŭeniĝi
stand by
(advocate; back up; countenance; espouse; maintain; support; sustain; uphold; be behind; prop up)
; ; ; ; ; ;
stand bystari preta
stand firmteni sin
stand for
(denote; imply; mean; represent; signify)
staan voor
stand for
(act for; represent)
staan voor
;
stand guard
(be on duty)
op post staan
;
posteni
stand guard
(standard lamp; floor‐lamp)
🔗 The flames of the stand lamps flickered.
stand out
(be outlined)
zich aftekenen
stand out
(project; protrude; shine; stick out)
; ;
stand out
(bevel; highlight; stick out)
;
reliefiĝi
stand up
(confront; oppose; withstand; offer resistance; resist); ; ; ; ;
zich verzetten
stand up to (dare to fight)kuraĝi batali kontraŭ
wash‐hand stand
(handbasin; basin; wash‐basin; wash‐hand basin; washing‐stand; washstand)
bandstand
music‐stand
standing
(condition; state; status)
standing
(reputation)
standing
(abiding; constant; continual; continuous; enduring; lasting; permanent; steadfast)
; ;
standing
(constant; permanent; steadfast; steady)
; ;
standing
(grade; rank; station; status)
standing
(esteem; regard)
;
stand‐pipestandpijpakvokolona tubo
standpoint
(angle; outlook; point of view; position; stance; stand; viewpoint)
washing‐stand
(handbasin; basin; wash‐basin; wash‐hand basin; wash‐hand stand; washstand)
EngelsNederlands
standblijven; blijven staan; doen staan; doorgaan; doorstaan; dulden; gaan staan; gelijden; getuigenbankje; halt; halt houden; halt maken; kandidaat zijn; koersen; kraam; kraampje; lessenaar; lezenaar; lijden; meten; neerzetten; opstellen; optreden; plaatsen; positie; rek; rekje; staan; staanplaats; stalletje; stand; standaard; stander; standhouden; standplaats; standpunt; statief; stelling; stilstaan; stilstand; trakteren; trakteren op; tribune; uithouden; uitstaan; velen; verdragen; weerstaan; weerstand; zetten; zich bevinden; zich kandidaat stellen
stand …… lang zijn; … zijn
bicycle standfietsenrek; fietsrek
chips standfrietkraam
hall standkapstok
I can do it standing on my headdat is een eitje voor mij; dat is een fluitje van een cent voor mij
if the matter stands thusals het er zo mee staat
I now know where I standik weet nu waar ik me aan te houden heb
it stands to reasonhet ligt in de rede; het spreekt vanzelf
I wouldn’t stand for itik zou het niet nemen
make a standhalt houden; standhouden; weerstand bieden
make a stand againststelling nemen tegen
make a stand foropkomen voor
not have a leg to stand ongeen been hebben om op te staan
not stand for iter niet van gediend zijn; het niet nemen
one‐night standeenmalige voorstelling; one‐night stand
stand againstbestand zijn tegen; tegenkandidaat zijn van; tegenwerken; weerstaan; zich verzetten tegen
stand a good chanceeen goede kans hebben; goede kansen hebben
stand and deliver!je geld of je leven!
stand as a candidatezich verkiesbaar stellen
stand atkomen op; staan op
stand at bayeen verdedigende houding aannemen; zich niet weten te redden
stand at ease!op de plaats rust!; rust!
stand at nothingvoor niets staan; voor niets terugdeinzen
stand awayopzij gaan; opzij gaan staan
stand away fromafstaan van
stand backachteruit gaan staan; achteruitgaan
stand back fromafstaan van
stand byerbij staan; ter zijde staan; zich gereed houden; zich gereedhouden
stand by one’s convictionsvasthouden aan zijn overtuiging
stand by somebodyachter iemand staan; het voor iemand opnemen; iemand bijspringen; iemand bijstaan; iemand niet in de steek laten; naast iemand staan
stand clearopzij gaan
stand correctedzijn woorden terugnemen
stand downgaan zitten; naar zijn plaats gaan; zich terugtrekken
stand drinkseen rondje geven; rondjes geven
stand easy!op de plaats rust!
stand fastniet wijken; standhouden; zijn poot stijf houden
stand firmniet wijken; op zijn stuk blijven staan; pal staan; standhouden; vaststaan; zijn poot stijf houden
stand fordoorgaan voor; kandidaat zijn voor; staan voor; symboliseren; vertegenwoordigen; voorstaan; zich kandidaat stellen voor
stand for nothingniet gelden; niet meetellen
stand from the shorevan land afhouden
stand guardde wacht houden; op wacht staan
stand in filein de rij staan
stand in forinvallen voor; vervangen; waarnemen voor
stand in good steadgoed van pas komen; te stade komen
stand in linein de rij gaan staan
stand in one’s own lightzichzelf in het licht staan; zijn eigen glazen ingooien
stand in the light ofbelemmeren; verduisteren
stand in the way ofbelemmeren
stand ithet uithouden
stand offafhouden; opzij treden; schorsen; zich op een afstand houden
stand ongesteld zijn op; liggen op
stand one’s trialterechtstaan
stand on one’s defencezich krachtig verdedigen
stand outafstaan; afsteken; blijven ontkennen; het uithouden; niet meedoen; uitkomen; uitspringen; uitstaan; uitsteken; volhouden; zich aftekenen; zich afzijdig houden; zich onderscheiden; zich terugtrekken
stand out aboveuiisteken boven
stand out againstafsteken tegen; uitkomen tegen; zich aftekenen tegen; zich verzetten tegen
stand out a mileerg opvallen; in het oog springen
stand out for one’s rightsvoor zijn rechten opkomen
stand out fromuitsteken boven
stand overblijven liggen; blijven staan; een wakend oog houden op; wachten
stand patop zijn stuk blijven staan
stand pat onblijven bij
stand rooted to the spotals aan de grond genageld staan
stand sentryde wacht houden; op post staan; op schildwacht staan; op wacht staan; schilderen
stand shoulder to shouldermannetje aan mannetje staan; schouder aan schouder staan
stand stillstilstaan
stand the racketde gevolgen voor zijn rekening nemen; het gelag betalen
stand the testde proef doorstaan; de toets der kritiek kunnen doorstaan; de vuurproef doorstaan
stand the test of timede tand des tijds doorstaan
stand toin het geweer komen; paraat zijn; verantwoorden
stand togetherschouder aan schouder staan
stand to itop zijn stuk blijven staan; standhouden; volhouden
stand to winalle kans hebben om te winnen
stand trialterechtstaan
stand upbedotten; gaan staan; laten wachten; laten zitten; overeind blijven; overeind gaan staan; overeind zetten; overtuigen; rechtstaan; standhouden; verrijzen
stand up againstin verzet komen tegen; standhouden tegen; weerstaan; zich verzetten tegen
stand up forhet opnemen voor; opkomen voor; partij trekken voor; vechten voor; verdedigen
stand up for oneselfzich de kaas niet van het brood laten eten; zijn mannetje staan
stand upongesteld zijn op; staan op; steunen op
stand up tohet hoofd bieden aan; het opnemen tegen; zich niet laten intimideren door
stand up to somebodyiemand aandurven
stand watchde wacht houden; op wacht staan
stand well withop goede voet staan met
stand withaan de kant staan van; aan de zijde staan van
take a clear standeen duidelijk standpunt innemen
take a firm standzich schrap zetten
take one’s standgaan staan; postvatten
take one’s stand onzich baseren op
taxi standtaxistandplaats
umbrella standparaplubak; paraplustandaard
wash‐hand standwastafel
with this the matter will stand or failhiermee staat of valt de zaak
bandstandmuziektent
book‐standboekenkast
bystanderomstander; toeschouwer
cab‐standstandplaats voor hurrijtuigen; taxistandplaats
cruet‐standolie‐en‐azijnstel
egg‐standeierstel
handstandhandstand; hoogstand
hat‐standkapstok
inkstandinktkoker; inktpot; inktstel
music‐standmuziekstandaard; muziekstander
news‐standkrantenkiosk
night‐standnachtkastje
standinganciënniteit; blijvend; duur; geijkt; permanent; positie; rang; reputatie; staan; staand; staanplaats; stand; stereotiep; stilstaand; te velde staand; vast
stand‐offgelijkspel; remise
stand‐pipestandpijp
standpointstandpunt
washing‐standwastafel