Woordenboek Esperanto–Nederlands

Nederlandse vertaling van het Esperanto‐woord du

Esperanto → Nederlands
EsperantoNederlands
dudek du
;
ducent
dudek
dudekkelkjarulo
; ; ;
dudekobligi
due
ten tweede
dufaza
tweefasig
dukoloro
dukotiledona
tweezaadlobbig
dumastulo
tweemaster
dumil
dunaskitoj; tweelingen
; ; ;
;
;
tweeledig
;
tweevoudig
duoble;
;
duobliĝi;
zich verdubbelen
duoblo
tweevoud
;
;
duondiri;
een toespeling maken
; ; ; zinspelen op
; ;
soezerig
;
suf
duondorme
; ; ; ; ; ;
; ;
duonfilo
stiefzoon
duonhisite
duonjara;
zesmaandelijks
duonjaro
duonkudri;
penumbra
; ;
duonpatrino
duonrompi; ;
duonsimio
duonstange
duonvoje
;
duope
; ;
duopo; ; ;
tweeledig
;
van twee partijen
duuma
duvalvulo
jarduono
poduonjara
ĉiuduonjara