Woordenboek Esperanto–Nederlands

Nederlandse vertaling van het Esperanto‐woord unu

Esperanto → Nederlands
EsperantoNederlands
unu
dek unu
dudek unu
dekunuo
futbaldekunuo
voetbalelftal
;
voor de eerste maal
;
unuagrada;
;
unuanime
als één man
; ;
met algemene stemmen
;
unuataga
eerstedags‐
; ;
samenhang
; ;
;
;
unuflanke
;
unufoja
één keer
; ;
unuglute
unuhufulo
een paar; ; ; ; sommige;
;
unukolora;
unukotiledona
; ;
unuope
;
één per keer
;
in zijn eentje
;
;
unuparta
; ;