Woordenboek Nederlands–Esperanto

Esperanto‐vertaling van het Nederlandse woord laten

Nederlands → Esperanto
  
NederlandsEsperanto
(doen; maken)
🔗 Laat de krijgers zich opstellen.
🔗 Wij laten u in dat gevaar natuurlijk niet alleen.
(toelaten)
🔗 Laat hem niet ontsnappen!
🔗 Zou hij me nu met je laten dansen?
(laten; laten schieten; loslaten)
🔗 Heer Bommel was ten einde raad en omdat Terpen Tijn het beste met hem voor scheen te hebben, liet hij de kunstenaar zuchtend begaan.
ne estingi
ne demeti
(nalaten)
🔗 Zijn tent liet hij onbewaakt achter.
(laten zakken)
malsuprenigi
(uitlaten)
ne surmeti
(ophouden; uitscheiden)
lasi pasi
tralasi
(binnenlaten; opnemen)
enlasi
enfiksi
(binnenlaten)
enirigi
(ontketenen)
elĉeni
(uitlaten)
🔗 Hoe kan ik weten dat je niet kunt worden omgekocht door een van mijn vijanden en dan het monster op mij zult loslaten?
(bevrijden; verlossen; vrijmaken)
🔗 En als wij u pas morgenochtend om vijf over elf loslaten?
(laten schieten)
(losgaan)
🔗 De ogen van de Duitser lieten geen moment het gezicht van Biggles los.
malfiksiĝi
🔗 Laat het touw niet los, Fafhrd!
🔗 Hij stierf toen ik achttien was en liet vrijwel geen geld na.
ne fari
(achterlaten)
🔗 Hij liet geen nabestaanden na.
(vermaken)
(laten zakken)
lasi malfermita
suprenigi
lasi sur la kapo
restigi
tewaterlating
(laten)
(binnenlaten)
🔗 Ik had die vreemdelingen nooit moeten toelaten!
lasi eniri
(gedogen; permitteren; toestaan; vergunnen; veroorloven)
🔗 ’Ik kan niet toelaten dat hij Mary Kate wegstuurt.
(dulden; gedogen; lijden; tolereren; velen; verdragen)
🔗 Wij laten het niet toe.
(toestaan)
🔗 We gaan het dit jaar alsnog groots vieren, als de omstandigheden het toelaten.
(loslaten; weglaten)
(uitgeleide doen)
(aflaten)
ne surmeti
promenigi
(overslaan; weglaten)
(in de steek laten)
🔗 Ik verlaat jullie nu.
🔗 Simon Templar had Londen verlaten.
(eenzaam; uitgestorven)
🔗 Reeds tien jaar lagen deze mijnen verlaten.
forlasita
(leeg; onbewoond)
neloĝata
(eenzaam; onbewoond; uitgestorven)
🔗 Opnieuw verbaasde hij zich over dat rijtje verlaten hutten aan de overkant.
(vertrekken uit)
voorbijlatenlasi preteriri
voorlatenlasi antaŭiri
voorlatenlasi antaŭi
🔗 Hij zette toen de politie in Milaan onder druk om Ruby vrij te laten.
(uitlaten)
🔗 Hoe vreemd of onsamenhangend mijn woorden jou ook mogen voorkomen, je mag niets weglaten.
lasi for
(achterwege laten)
mankigi
(overslaan; uitlaten)